Etusivu / Kurssikatalogi / Lapsen vieraannuttaminen erotilanteiss... (kur0037)

24/7 VERKKOKURSSIT

Lapsen vieraannuttaminen erotilanteissa – mitä perheiden kanssa työskentelevien tulisi tietää (kur0037)


Kuvaus
Koulutuksessa käydään kattavasti läpi kansainvälistä tutkimusta vieraannuttamisilmiöstä (ks. esim. Saini, M. (2016). Empirical evidence of alienation: Updated review. Teoksessa Parenting plan evaluations: Applied research for the family court).

Lisäksi koulutuksessa annetaan työvälineitä siihen, millaisia seikkoja ammattilaisen pitäisi huomioida tilanteessa, jossa perhe on vaikean eroriidan keskellä ja esiin tulee epäily vierannuttamisesta. Tilanteita tulee arvioida hypoteesiajattelun ja vaihtoehtoisten selitysten testaamisen kautta. Näin siksi, että lapsen vieraantuminen vanhemmasta voi vieraannuttamisen lisäksi johtua myös muista seikoista, tilanteeseen vaikuttavia yksilö- ja ympäristötekijöitä on paljon ja ammattilaisen neutraliteetin ja objektiivisuuden säilyttäminen tilanteissa on haastavaa.
Sisältö
  • Tervetuloa kurssille!
  • Dosentti Taina Laajasalo: Johdanto: erot, vieraantuminen, vieraannuttaminen
  • Mikä on vieraannuttamista, mikä ei?
  • Tutkittua tietoa
  • Differentiaalidiagnostiikkaa: miten erottaa kaltoinkohtelutilanteet vs.vieraann.
  • Vaihtoehtoisia hypoteeseja
  • VANHEMMASTA VIERAANNUTTAMINEN- TUNNUSMERKKEJÄ, TUNNISTAMISEN HAASTEET
  • Koulutusesite: Konsti - haastavan käytöksen psykologinen hallinta
Hyväksymisehdot
  • Kaikki osiot täytyy suorittaa
  • Leads to a certificate with a duration: Ikuisesti