Etusivu / Kurssikatalogi / Muistisairaan lääketieteellinen käypähoit... (MLKH)

24/7 VERKKOKURSSIT

Muistisairaan lääketieteellinen käypähoito I ja II (MLKH)


Kuvaus
Muistisairaan hyvän hoidon kriteerit eri vaiheissa
Eri muistisairaudet ja niiden erityiskysymykset
toimintakykytestit pääpiirteittäin
Diagnostinen prosessi ja hoitoketju
Arviointivälineiden tulosten tulkinta ja neuropsykologian uusimmat tutkimustulokset
Muistisairauksien lääkehoidon ja lääkkeettömän hoidon erityiskysymykset
Kuntoutumista edistävä toimintaympäristö ja kuntouttava työote kaikissa hoidon vaiheissa
Sisältö
 • Tervetuloa kurssille !
 • Perustietoa_Muistisairauksista.pdf
 • Video 211275134
 • 1 (1): Johdanto aiheeseen
 • 1 (2): Muistisairauksista: Taudinmääritys, Jälkitiloja, Parannettavissa olevia
 • 1 (3): Muistisairauksista: Tilaa heikentävät tekijät, Muistipotilaan tutkimukset
 • 2 (1): Alzheimerin taudin vaiheet
 • 2 (2): Alzheimerin taudin oireita ja taudin hoito
 • 2 (3): Miten aivot voidaan pitää kunnossa?, Muistisairaudet - uusi kansantauti
 • 2 (4): Muistipotilaan tutkimukset
 • 3 (1): Muistisairaan toimintakyvyn arviointi
 • 3 (2): Päivittäisen toimintakyvyn arviointimenetelmät
 • 4 (1): Ryhmätehtävien läpikäynti
 • 4 (2): Ryhmätehtävien läpikäynti
 • 4 (3): Ryhmätehtävien läpikäynti
 • KH_Muistisairauksien käytösoireiden hoito.pdf
 • Osa 2
 • 1 (1): Muistisairauksista: muut etenevät muistisairaudet
 • 1 (2): Lewyn kappale-tauti: oireet ja hoito, Parkinsonin taudin muistisairaus
 • 1 (3): Parkinsonin taudin muistisairauden hoito, Otsa-ohimolohkorappeumat
 • 2 (1): Muistisairauksien diagnostiikka ja lääkehoito, osa 1
 • 2 (3): Lääkehoito: arviointi, tavoitteet, seuranta, muutokset, lopettaminen
 • 3 (1): Uusi näkökulma varhaisen Alzheimerin taudin hoitoon
 • 3 (2): Synapsikato, Souvenaidin kehitys, Johtopäätöksiä ja tulevaisuuden suuntia
 • 3 (3): Käytösoireiden hoito
 • 3 (4): Käytösoireiden lääkehoidosta
 • 4 (1): Muistisairaiden käytösoireet ja niiden lääkehoito
 • 4 (2): Käytösoireiden lääkehoito: oireiden määritelmä, hoidon periaatteet
 • 4 (3): Käytösoireiden lääkehoito: Lääkehoidon periaatteita, Käytösoireista
 • 4 (4): Käytösoireiden lääkehoito: Käytösoireiden määrittelyä
 • 4 (5): Käytösoireiden lääkehoito: Unihäiriöt
 • KäytösoireidenLääkehoito.pdf
 • Muistisairaan toimintakyvyn arviointi.pdf
 • Muistisairauksien diagnostiikka ja lääkehoito.pdf
 • Perustietoa_Muistisairauksista_2.pdf
 • Rosenvall 27.10..pdf
 • Uusi näkökulma varhaisen Alzheimerin taudin hoitoonF.pdf
Hyväksymisehdot
 • Kaikki osiot täytyy suorittaa
 • Leads to a certificate with a duration: 3 vuotta