Etusivu / Kurssikatalogi / Johtamisen psykologinen pelisilmä (kur0041)

24/7 VERKKOKURSSIT

Johtamisen psykologinen pelisilmä (kur0041)


Kuvaus
Koulutuksessa käsitellään muun muassa seuraavia teemoja:

- Selvitä, mitä keskustelukumppanisi todellisuudessa ajattelee ja tuntee
- Miten johdatella psykologisesti keskustelukumppani yhteiseen tavoitteeseen
- Miten motivoida asiakasta päätöksentekoprosessin eri vaiheissa
- Käytännön keinoja vuorovaikutustilanteisiin – miten käsitellä vastustusta ja jopa sulattaa se

Psykologisia vaikuttamiskeinoja voi hyödyntää ja soveltaa monissa johtamistyöhön liittyvissä vuorovaikutustilanteissa. Menetelmistä on apua johtamisen arkisissa työtehtävissä, kuten neuvotteluissa ja kehityskeskusteluissa, ristiriitojen selvittämisessä, kriisitilanteissa, työhaastatteluissa ja tiimipalavereissa. Harjaantunut psykologinen pelisilmä auttaa myös silloin, kun kohdalle osuu haastava asiakas – kiukkuisista kollegoista puhumattakaan!

Aiheina mm.

Mikroilmeet ja -eleet ja haastavat tilanteet

Haastavan ihmisen – ja haastavan käytöksen – käsittely
Mikroeleiden ja ilmeiden tulkinta, mitä keskustelukumppanisi haluaa jättää kertomatta
Ihmisen normaalit psykologiset reaktiotavat ja limbinen järjestelmä – ajatusten ja tunteiden tunnistaminen ja lukeminen
Mikroilmeiden ja -eleiden tulkinta

Miten havaitset mikroilmeet paremmin ja luotettavammin?
Mitä ilmeet ja eleet paljastavat?
Psykologiset vaikuttamis- ja arviointimenetelmät

Psykologisia vaikuttamiskeinoja – miten saada ihminen toimimaan halutulla tavalla
Psykologiset arviointimenetelmät vaikuttamisen välineenä

KENELLE
Haastavissa johtamistehtävissä toimiville henkilöille.

JOHTAMISEN PSYKOLOGINEN PELISILMÄ AIEMPIEN OSALLISTUJIEN PALAUTTEITA
”Koulutuksen jälkeen on tullut kiinnitettyä huomattavasti enemmän huomiota nonverbaaliseen käyttäytymiseen ja tämä on myös luonut edellytyksiä tarttua asioiden selvittämiseen huomattavasti aiempaa paremmin.”

– keskisuuren teollisuusalan yrityksen toimitusjohtaja

”Olen oppinut tulkitsemaan työkavereiden ja alaisten eleitä paremmin. Lisäksi osaan nykyisin kiinnittää paremmin huomiota myös asioihin, jotka he saattavat jättää sanomatta.”

– HR asiantuntija

”Suosittelen!”

– Tuomo Kivioja, Lähitapiola

”Suosittelen koulutusta, sillä nykyään näen ja kuulen sellaista, mikä aiemmin meni minulta ohi. Nyt tiedän, jos joku ajatus tai idea ei mene kaupaksi, mistä asiassa on kysymys.”

– Viestintäjohtaja
Sisältö
  • 1. Aloitus ja ohjelma
  • 2. Haastavat ihmiset ja tilanteet 1/2
  • 3. Haastavat ihmiset ja tilanteet 2/2
  • 4. Vuorovaikutussuhde, norming ja nonverbaliikka
  • 5. Vuorovaikutuksen onnistuminen ja kemioiden kohtaaminen
  • 6. Defenssit
  • 7. tietoisuus tiedostamattomasta
  • 8. Universaalit tunneilmeet ja kehonkieli
  • 9. Havainnointi ja muita työkaluja keskusteluun
Hyväksymisehdot
  • Kaikki osiot täytyy suorittaa