Etusivu / Kurssikatalogi / Muistihoitaja / Cerad & Moca (kur0062)

24/7 VERKKOKURSSIT

Cerad & Moca (kur0062)


Kuvaus
Tässä verkkokoulutuksessa käydään läpi taustateoriaa muistisairauksien tutkimisesta ja arvioimisesta ylipäänsä, ja lisäksi harjoitellaan Ceradin ja Mocan käyttöä. Saatuasi kouluttajalta harjoitustehtävistä palautteet, on koulutus suoritettu.

KOULUTUKSEN TAVOITE
Koulutuksen tavoitteena on perehtyä CERAD kognitiivisen tehtäväsarjan käyttöön sekä saada tietoa muista keskeisistä tutkimus- ja arviointimenetelmistä ja niiden käytöstä muistisairaan hoitopolun eri vaiheissa. ja oppia niitä käyttämään ja tulkitsemaan. Koulutuksen tavoitteena on saavuttaa valmiudet suorittaa itsenäisesti Cerad tutkimuksia.

KENELLE
Muistisairaiden parissa työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt.

KOULUTUKSEN KESKEINEN SISÄLTÖ
CERAD-testi
Erilaiset muistisairauksien arviointi menetelmät
Iäkkäiden henkilöiden kognitiivisten testauksen erityispiirteet
MMSE, MOCA
ADCS- ADL haastattelu
CDR ja GDS/FAST
Cohen-Mansfieldin levottomuusasteikko (CMAI)
MNA-mini nutritional assessment
Geriatrinen depressioasteikko GDS
Myöhäisiän depressioseula GDS 15
Cornellin masennusasteikko
Muistikysely
Muistikysely läheiselle
Neuropsykiatrinen haastattelu NPI
RAVA
Ceradin ja muiden arviointivälineiden ja menetelmien kertaus sekä välitehtävien läpikäynti
Eri arviointityökalut ja menetelmät muistisairaan tukemisessa ja hoitopolun eri vaiheissa
Sisältö
 • Tervetuloa
 • 1. tutkimus ja arviointi
 • 2. Tutkimus ja arviointi
 • Tutkimus ja arviointi 3
 • Tutkimus ja arviointi 4
 • Kooste Käypähoitoluento 1
 • Käypähoitoluento 2
 • Opeteltavia asioita
 • Moca materiaalia
 • Moca lomake
 • Moca kortit (asiakkaalle helpompi hahmottaa ja itsellekin kivempi)
 • Cerad käsikirja ja kortit
 • cerad yhteenvetolomake
 • Välitentti
 • Ceradista asiaa
 • Välineitä lisää TMT
 • Läjä haastatteluita ja muita välineitä
 • Vapaaehtoinen tehtävä
 • Varsinainen tehtävä
 • Käypähoitoluento 3
 • Ohjaus- ja neuvonta
 • Osatentti diagnostiikka
 • Section 1 30min
 • kouluttajan pitämä kertaustunti ja näytön arvio
Hyväksymisehdot
 • Kaikki osiot täytyy suorittaa