Etusivu / Kurssikatalogi / Muistihoitaja/ Koordinaattori peruskoulu... (MHPKO)

24/7 VERKKOKURSSIT → 24/7 VERKKOKOULUTUKSET

Muistihoitaja/ Koordinaattori peruskoulutus (MHPKO)


Kuvaus
TÄMÄ VERKKOKOULUTUKSENA TOTEUTETTU MUISTIHOITAJAN PERUSKOULUTUSOHJELMA POHJAUTUU SUOMEN SUOSITUIMPAAN MUISTIHOITAJAKOULUTUSOHJELMAAN, JONKA ON SUORITTANUT JO YLI 600 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖÄ.

Suomen Psykologinen Instituutti on järjestänyt jo yli 10 vuotta suosittua yhden vuoden kestävää 25 op muistihoitajan/muistineuvojan koulutusta. Nyt koulutus on tuotu verkkokoulutukseksi online 24/7 -oppimiskokemukseksi.

Koulutuksen keskeisenä lähtökohtana on potilaan ja hänen perheensä kunnioittaminen ja arvostaminen sekä muistisairaan oikeuksien kunnioittaminen. Koulutus pohjaa näyttöön perustuviin psykososiaalisiin hoitomenetelmiin ja psykoterapeuttiseen ajatteluun. Taustaviitekehyksiä ovat gerontologia, psykologia, psykoterapia, neurologia ja yleislääketiede.

Sisältö
 • Tervetuloa!
 • Kirjallisuusluettelo
 • Kirjallisuuden suoritusvaihtoehdot ja palautus
 • Video 211275134 (clone)
 • 1 (1): Johdanto aiheeseen (clone)
 • 1 (2): Muistisairauksista: Taudinmääritys, Jälkitiloja, Parannettavissa olevia (clone)
 • 1 (3): Muistisairauksista: Tilaa heikentävät tekijät, Muistipotilaan tutkimukset (clone)
 • 2 (1): Alzheimerin taudin vaiheet (clone)
 • 2 (2): Alzheimerin taudin oireita ja taudin hoito (clone)
 • 2 (3): Miten aivot voidaan pitää kunnossa?, Muistisairaudet - uusi kansantauti (clone)
 • 2 (4): Muistipotilaan tutkimukset (clone)
 • 3 (1): Muistisairaan toimintakyvyn arviointi (clone)
 • 3 (2): Päivittäisen toimintakyvyn arviointimenetelmät (clone)
 • 1 (1): Muistisairauksista: muut etenevät muistisairaudet (clone)
 • 1 (2): Lewyn kappale-tauti: oireet ja hoito, Parkinsonin taudin muistisairaus (clone)
 • 1 (3): Parkinsonin taudin muistisairauden hoito, Otsa-ohimolohkorappeumat (clone)
 • 2 (1): Muistisairauksien diagnostiikka ja lääkehoito, osa 1 (clone)
 • 2 (3): Lääkehoito: arviointi, tavoitteet, seuranta, muutokset, lopettaminen (clone)
 • 3 (1): Uusi näkökulma varhaisen Alzheimerin taudin hoitoon (clone)
 • 3 (2): Synapsikato, Souvenaidin kehitys, Johtopäätöksiä ja tulevaisuuden suuntia (clone)
 • 3 (3): Käytösoireiden hoito (clone)
 • 3 (4): Käytösoireiden lääkehoidosta (clone)
 • 4 (1): Muistisairaiden käytösoireet ja niiden lääkehoito (clone)
 • 4 (2): Käytösoireiden lääkehoito: oireiden määritelmä, hoidon periaatteet (clone)
 • 4 (3): Käytösoireiden lääkehoito: Lääkehoidon periaatteita, Käytösoireista (clone)
 • 4 (4): Käytösoireiden lääkehoito: Käytösoireiden määrittelyä (clone)
 • 4 (5): Käytösoireiden lääkehoito: Unihäiriöt (clone)
 • KH_Muistisairauksien käytösoireiden hoito.pdf (clone)
 • Muistisairaan toimintakyvyn arviointi.pdf (clone)
 • Muistisairauksien diagnostiikka ja lääkehoito.pdf (clone)
 • Perustietoa_Muistisairauksista.pdf (clone)
 • Perustietoa_Muistisairauksista_2.pdf (clone)
 • Rosenvall 27.10..pdf (clone)
 • Uusi näkökulma varhaisen Alzheimerin taudin hoitoonF.pdf (clone)
 • OSA 2 10pv
 • Tervetuloa
 • 1. tutkimus ja arviointi
 • 2. Tutkimus ja arviointi
 • Tutkimus ja arviointi 3
 • Tutkimus ja arviointi 4
 • Ceradista asiaa
 • Moca materiaalia
 • Moca lomake
 • Moca kortit (asiakkaalle helpompi hahmottaa ja itsellekin kivempi)
 • Cerad käsikirja ja kortit
 • cerad yhteenvetolomake
 • Välineitä lisää TMT
 • Läjä haastatteluita ja muita välineitä
 • Vapaaehtoinen tehtävä
 • Opeteltavia asioita
 • Ohjaus- ja neuvonta
 • Kooste Käypähoitoluento 1
 • Käypähoitoluento 2
 • Käypähoitoluento 3
 • Osa 3 25pv
 • Materiaalit (clone)
 • 1. Aloitus (clone)
 • 2. Muistisairaan todellisuus (clone)
 • 3. Muistisairaan mielikuvat ja kohtaaminen (clone)
 • 4. Malorientaatio vaihe (clone)
 • 5. Psykoterapeuttinen hoitajuus (clone)
 • 6. Hoidon lähtökohtia (clone)
 • Section 3
Hyväksymisehdot
 • Kaikki osiot täytyy suorittaa
 • Leads to a certificate with a duration: 73 kuukautta, 22 päivää